• IMG_0581
 • IMG_0555
 • IMG_0894
 • IMG_0661
 • IMG_0581
 • IMG_0572
 • IMG_0558
 • IMG_0554
 • IMG_0551
 • IMG_0215
 • IMG_0214
 • IMG_0213

O društvu…

Pomorsko društvo Ankaran je bilo ustanovljeno leta 1998, po iniciativi peščice domačinov in potrebi krajanov po medsebojnem druženju in izmenjavi izkušenj z ribiči in morjem.
Ankaran je iz majhnega naselja prerasel v velik in vedno bolj pomemben del Koprskega zaliva. Zastavili smo si velike cilje: Širjenje morskega športnega ribolova – predvsem med mladino, čolnarjenje, veslanje in jadranje, tekmovanja v trnkarjenju iz čolna. Danes imamo v okviru društva organizirano ribiško in potapljaško sekcijo.

V sodelovanju z organi občine Ankaran in koncesionarjem za upravljanje z mandračem Sv. Katarina skrbimo tudi za čistočo in urejenost morja ter obale. S koncesionarjem Marjetica Koper, sodelujemo pri urejanju pomolov za plovila ter mandrača. Enkrat letno društvo izvede redno letno skupščino in piknik za člane društva.

S prostovoljnim delom smo uredili in očistili velik del obale Sv. Katarine in zgradili infrastrukturo za vzdrževanje plovil.

Veliko zahvalo izrekamo Mestni občini Koper ter Luki Koper za prepotrebno poglobitev mandrača ter posodobitev priveznih pomolov v letih 2006 in 2007 . Hvaležni pa smo tudi občini Ankaran za zgledno sodelovanje in pomoč pri sedanjem delovanju društva ter pomoči pri urejanju okolice društvenih prostorov.

S skupnim delom in druženjem smo ustvarili prijetno točko za druženje in stik z morjem za Ankarančane in ostale prebivalce, ki jim morje nekaj pomeni. Posedanje na obali ob čolnih in klepet kdo je kaj danes ujel je postal prijeten za oko in dušo.

 Veliko zastavljenega smo že naredili, še naprej pa pletemo mrežo pomorske tradicije Ankarana.

Vsi, ki ste zaljubljeni v morje in imate željo po druženju in delovanju v dobro Ankarana in našega Pomorskega Društva ste dobrodošli.

 

ODSLEJ PLAČLJIVO PARKIRANJE V ANKARANU

Občina Ankaran je vključena v evropski projekt priprave Celostnih prometnih strategij (CPS), v okviru katerega uvaja tudi javno službo upravljanja sedmih parkirišč in plačljiv režim parkiranja..

COVID-19: OBVESTILO

Sproščeni omejitveni ukrepi in dejavnosti ter omejitve, ki ostajajo.

OBVESTILO

Upravitelj komunalnih privezov Marjetica Koper d.o.o. je v mandraču Sv. Katarina v mesecu decembru 2019 izvajal zamenjavo verig in vrvi na nekaterih priveznih mestih. Opazili smo, da nekatera plovila nimajo pravilno skrajšanih krmnih vrvi.