Obvestilo

SPOŠTOVANI ČLANI !
Upravitelj komunalnih privezov Marjetica Koper d.o.o. je v mandraču Sv. Katarina v mesecu decembru 2019
izvajal zamenjavo verig in vrvi na nekaterih priveznih mestih.
Opazili smo, da nekatera plovila nimajo pravilno skrajšanih krmnih vrvi. Zato obstaja možnost, da pride do udarjanja plovil
ob pomole.
Svetujemo vam, da preverite sistem vrvnih vezi na vaših pomolih in po potrebi korigirate dolžino priveznih vrvi.
V primeru večjih nepravilnosti na samih priveznih vrveh ali verigah, katerih ne morete sami odpraviti o zadevi obvestite
upravljalca privezov in jih prosite za pomoč.
Kosi Boštjan
PREDSEDNIK PDA