Organi društva

 

 

PREDSEDNIK

KOSI BOŠTJAN JOŽE

TAJNIK

BERGANT ANDREJ

GOSPODAR (okolica in izvleka plovil)

RAŽMAN EDI (040-734-784)

GOSPODAR (nadstrešek, prostori društva)

VIZJAK JOŽE (041-509-503)

BLAGAJNIK

RAŽMAN LJILJANA

UPRAVNI ODBOR

 • KOSI BOŠTJAN JOŽE – PREDSEDNIK

 • BOŠNJAK FRANJO – PODPREDSEDNIK

 • BERGANT ANDREJ – TAJNIK

 • RAŽMAN LJILJANA – BLAGAJNIK

 • RAŽMAN EDI

 • VEŽNAVER NEVIJ

 • UKMAR VOJKO

 • ŠTEVANEC ZVONKO

 • MIJATOVIČ ALEN

 • MAUČEC JOŽE

 • ŠTOK ALFRED

 • BALAŽIC MIRAN

 • VIZJAK JOŽE

NADZORNI ODBOR

 • LORGER JANI

 • OPREN DRAGO

 • ERJAVEC BORIS

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 • COTIČ ZDRAVKO

 • TRANČAR SLAVKO

 • CIMPERŠEK MILAN

 • KOLARIČ ZDRAVKO

 • CERAR DOMINIK

Sekcije društva

 

 

SEKCIJA ZA RIBOLOV

vodja ŠTEVANEC ZVONKO

SEKCIJA POTAPLJAČEV

vodja BALAŽIC MIRAN