ODSLEJ PLAČLJIVO PARKIRANJE V ANKARANU

Občina Ankaran je vključena v evropski projekt priprave Celostnih prometnih strategij (CPS), v okviru katerega uvaja tudi javno službo upravljanja sedmih parkirišč in plačljiv režim parkiranja.

Parkiranje bo plačljivo po cenikih, ki so objavljeni na parkiriščih, plačevanje parkirnine pa bo možno tudi preko mobilnega telefona. Občina omogoča nakup splošnih abonmajev, uvajanje novega parkirnega sistema pa bo potekalo postopoma. Parkirišče »Valdoltra zahod« z dostopom do plaže je po novem namenjeno izključno invalidom in imetnikom abonmajev.